Media

Foton
Grand Tuhon träning 2005 »
PT Vikings goes to Philippines Feb 2005 »
Lägret på Ibiza 2004 »
Uppvisning på Budoförbundet 2004 »
Bilder på vinterträning med PT Vikings Lund 2004 »

Video
Demo Stockholm Kampsport Festival April 2009 (.m4v)
Demo Stockholm Asian Festival August 2004 (.mov)
Uppvisning på Budoförbundet 2004 (.mov) »
Pekiti-Tirsia Flavour - Adrenalin (.wmv) »
 (Med tillstånd av www.pekiti-tirsia.net)
Texas Kali Mastery Camp 2002(.wmv) »
  (With permission from Texas Kali Association)

Här nedan är lite blandade bilder från klubbarna och andra tillfällen.