Vad är Pekiti-Tirsia Kali?

Text Michael Marlow, © 2003

Pekiti-Tirsia är den filippinska familjen Tortals kampsystem som genom ständiga tester i våldsamma sammanhang förfinats över ett flertal generationer i det som stilens nuvarande överhuvud, Grand Tuhon Leo Tortal Gaje Jr, brukar kalla "Smärtans laboratorium". Pekiti-Tirsia betyder fritt översatt närstrid.
Kali, som ibland också kallas Arnis eller Eskrima, är den uråldriga filippinska krigskonsten. Namnet Kali kommer från benämningen på den filippinska kniven, Kalis eller Kalibuntong. I Kali börjar eleven alltid träna med vapen innan han lär sig obeväpnad kamp. Detta av två skäl:

1. Kali är ett system för att snabbt göra någon stridsduglig och i såväl krig som annan kamp för överlevnad används i första hand alltid vapen.
2. Kali är ett system av universella kampprinciper som gäller för alla vapen (käppar, stavar, svärd, knivar, handeldvapen, händer osv.). Olika vapen framhäver vissa egenskaper men teknikerna är alltid desamma.

En sving mot tinningen t.ex. bemöts på samma sätt oavsett om svingen utförs med en näve, öppen hand, fot, kniv, käpp, svärd, avslagen glasflaska eller ett pistolhot. Det enda väsentliga är attackens vinkel och kraft, som bemöts genom fotarbete. Käppar är tyngre, tre gånger snabbare, farligare och svårare att kontrollera än den obeväpnade handen. När man bemästrar konsten att slåss med svärd i bägge händerna samtidigt blir de obeväpnade teknikerna jämförelsevis enkla att utföra. Träning med vapen i bägge händerna samtidigt förstärker också förmågan att kunna slåss lika bra såväl med vänster som med höger hand.

Särskilt Pekiti-Tirsia Kali är välkänt för sitt effektiva knivförsvar. Det beror på att alla tekniker har blivit testade i verkligheten i generationer och inte lagts in i en kampform som normalt inte brukar hantera knivar. Vapenmedvetandet innebär också att inom Pekiti-Tirsia Kali lärs det inte ut blockeringar utan istället kontraattackeras omedelbart alla angrepp som riktas mot utövaren. Ett exempel på detta är de obeväpnade Gubateknikerna som kommer från vapenträningen. Gubateknikerna går ut på att alltid oskadliggöra det närmaste vapnet, eller målet, t.ex. genom att kontaattackera motståndarens slag med en armbåge, som krossar hans hand, innan vidare uppföljning sker mot huvud eller kropp. En annan princip är att Kali betonar rörlighet och fotarbete mer än statiska ställningar. Kaliutövaren försöker alltid att röra sig och vinkla kroppen så att han hamnar vid sidan av sin motståndare. På så sätt hindrar han motståndaren att använda bägge sina vapen, eller händer, medan han själv kan använda hela sin vapenarsenal. Kali är ingen tävlingsform och uppmuntrar "orena" tekniker.

Pekiti-Tirsias övergripande filosofi är:

- Vi tror på livet, inte döden.
- Vi tror på framgång, inte misslyckanden.
- Vi tror på god hälsa, inte sjukdom.

En positiv livsåskådning som ändå påminner utövaren om att han inte skall förtränga vad som kan hända honom ifall han är oaktsam.

upp